Współpraca z przedsiębiorcami

W ramach swojej działalności Kancelaria oferuje szereg usług z zakresu obsługi prawnej przedsiębiorców. Pomoc prawna na rzecz przedsiębiorców dotyczy:

  • doradztwa prawnego,
  • sporządzania umów, analizy projektów umów, analizy dokumentów prawnych,
  • sporządzania projektów uchwał,
  • sporządzania opinii prawnych,
  • udziału w negocjacjach i działaniach przedsądowych,
  • przygotowania pozwów i innych pism procesowych,
  • reprezentacji przed sądami i innymi organami administracyjnymi i samorządowymi,
  • reprezentacji w postępach egzekucyjnym,
  • spraw związanych z prowadzeniem spółek prawa handlowego (zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja spółek, rejestracja zmian w KRS, postępowanie upadłościowe i naprawcze, sporządzanie projektów uchwał na zgromadzenie wspólników, sprawy dotyczące bieżącej działalności spółek),
  • prowadzeniu spraw pracowniczych,

Kancelaria świadczy usługi z większości dziedzin prawa, z którymi stykają się przedsiębiorcy, w szczególności: prawa handlowego, prawa gospodarczego, obrotu nieruchomościami, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa autorskiego, prawa ubezpieczeń majątkowych, prawa upadłościowego i układowego, prawa karno-skarbowego, prawa karnego gospodarczego.

Świadczenie usług na rzecz przedsiębiorców może odbywać się w ramach jednorazowej pomocy lub w ramach korzystania ze stałej obsługi prawnej. Umowa o stałą obsługę prawną daje klientowi najbardziej komfortowe warunki do korzystania z pomocy prawnej.

Korzystanie ze stałej obsługi prawnej odbywa się na warunkach ustalonych w umowie z klientem. Współpraca polega na codziennym pozostawaniu adwokata w dyspozycji klienta. Istnieje możliwość ustalania wizyt adwokata w firmie klienta w każdy dzień tygodnia w ustalonych godzinach zależnie od potrzeb klienta związanych z udzieleniem określonej porady prawnej sporządzaniem umowy lub opinii, czy też analizą określonych dokumentów.

W ramach umowy stałej obsługi prawnej klient ma zagwarantowaną trwałą i kompleksową obsługę prawną swojej firmy. Umowa o stałą obsługę prawną zapewnia znacznie niższy koszt usług prawnych niż przy zamówieniach jednorazowych.

Tego typu współpraca gwarantuje wszechstronną analizę dokumentów, prawidłowe pod względem prawnym sporządzanie umów, co chroni przedsiębiorcę przed niekorzystnymi decyzjami, niekorzystnymi zapisami w umowach oraz niepotrzebnymi procesami sądowymi. Doradztwo prawne i sporządzanie opinii prawnych pozwala na sprawne, skuteczne i bezpieczne pod względem prawnym prowadzenie firmy. Stała współpraca pozwala - w razie potrzeby - na łatwy i natychmiastowy kontakt z adwokatem.

Kancelaria zapewnia atrakcyjne finansowe warunki stałej współpracy. Możliwe jest również zawarcie umowy o stałą obsługę prawną bez ustalania stałych miesięcznych opłat. W takim przypadku Kancelaria pozostaje w gotowości do świadczenia usług. W przypadku potrzeby składane jest zamówienie, realizowane następnie w terminie i za wynagrodzeniem ustalonym wcześniej w umowie o stałą obsługę prawną.

« wstecz         *do góry
Grzegorz Szklarski
ul. Czajkowskiego 1 (I piętro)
38-400 Krosno
realizacja: kmatuszewski.com
Prawa autorskie Kancelaria Adwokacka
Grzegorz Szklarski
O Kancelarii       Współpraca       Kontakt